ครูกายแก้ว บรมครูผู้เรืองเวทย์ หรือ พ่อใหญ่ บรมครูผู้เรืองเวท ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ประทานความร่ำรวย ความสำเร็จ และโชคลาภ โดยได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนมากมาย และเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

คาถาบูชาครูกายแก้ว

คาถาครูกายแก้ว มีอยู่หลายบท แต่บทที่นิยมที่สุดคือบทนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( จบ)

มะอะอุ ครูกายแก้ว เมตตา จะมหาราชา สัพพะเสน่หา มะมะจิตตัง ปิยังมะมะ ( จบ)

วิธีขอพรครูกายแก้ว

สิ่งสำคัญคือผู้ที่ขอพรครูกายแก้วควรมีจิตที่บริสุทธิ์ ศรัทธา และตั้งใจจริง ครูกายแก้วจึงจะประทานพรให้สัมฤทธิ์ผล

ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม่

ไหว้ครูกายแก้วที่ไหน